Олег Димов - Централен офис

Управляващ съдружник бизнес оценки

Олег Димов е доктор по счетоводство, анализ и контрол. Притежава академична длъжност Доцент. Заместник-декан е по НИД в УНСС Финансово-счетоводен факултет. Работил е като счетоводител, ревизор, заместник Главен счетоводител, Главен счетоводител, контрольор, управител, Изпълнителен директор, председател на УС. Към момента е член на Учебно-методичен съвет към Камарата на независимите оценители. Разработил е и защитил методика за оценка на цели предприятия пред Министерство на финансите. Специализирал "Оценка на предприятията" в Мадрид- Институт на предприятията и автономен Мадридски университет. Притежава сертификат на Института РЕФА, както и такъв по 4 оценителски специалности, признати от КНОБ. Извършил е хиляди оценки във всички отрасли на икономиката.

Вече десет години изнася лекции по дисциплината "Оценка на бизнеса" и участва в провеждането на изпити от КНОБ.