Мишел Ванлян - Централен офис

Старши експерт

Мишел Ванлян е завършила Националната търговско-банкова гимназия в град София и понастоящем е трета година от бакалавърската си степен „Счетоводство” в Университета за Национално и Световно Стопанство. Преминава отлично обучението в Академия БулМар и от ноември 2019 г. е счетоводител в Kreston BulMar.