Михаела Фролошка - Централен офис

Юрисконсулт

Михаела Фролошка е магистър по Международно търговско и инвестиционно право от университет в Амстердам и бакалавър по Право от Университет в Абърдийн. Професионалният и опит включва стажове в Европейската Комисия и Представителството на ЕК в България, а от началото на 2020 е част от екипа на Крестън Булмар. Компетентностите и обхващат Търговско право, Инвестиционно право и Данъчно право