Мартин Димитров - Централен офис

Старши експерт

Мартин Димитров изучава последна година от бакалавърската си степен „Счетоводство и контрол” в Стопанска академия“ Димитър А. Ценов“ гр. Свищов. Преминава успешно обучението в Академия БулМар и от ноември 2019-та е счетоводител в Kreston BulMar. Владее английски език на добро ниво.