Костадин Павлов - Централен офис

Мениджър счетоводно обслужване

Костадин Павлов е бакалавър по „Счетоводство и контрол“. Преминава успешно обучението си в Академия БулМар и се присъединява към счетоводния екип на Kreston BulMar през януари 2019-та.