Елизабет Петкова - Централен офис

Одит мениджър

Елизабет е бакалавър по Стопански и финансов контрол и магистър по Финансов контрол и външен одит в СА „Д.А. Ценов” гр. Свищов. Започва работа като асистент одитор в Крестън БулМар, Централен офис през 2017 г. Имам и предишен опит в областта на счетоводството и одита.