Екатерина Колева - Централен офис

Асистент одитор

Екатерина Колева е възпитаник на Университета за Национално и Световно Стопанство, специалност „Финанси”. Преминава успешно обучението в Академия БулМар и от началото на 2019 г. е част от екипа на Kreston BulMar Финансов Одит.