Димитър Стефанов - Централен офис

Юрисконсулт

Димитър Стефанов е възпитаник на юридическия факултет на СУ. Част е от екипа на правния отдел на Kreston BulMar от 2017   год. Компетенции в сферите Вещно право, Облигационно право и Дружествено право.


Професионални публикации