Даниел Михалев - Централен офис

Юрисконсулт

Даниел Михалев е възпитаник на СУ “Св. Климент Охридски” – Юридически факултет, Магистър по право. След като натрупва опит в Софийски районен съд и в адвокатско дружество, Даниел се присъединява към правния отдел на Kreston BulMar в началото на 2020 г. Има компетентности в търговското, облигационното и данъчното право.