Богомил Димов - Централен офис

Юрисконсулт

Богомил Димов е магистър по право от Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Участвал е във финалите на Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“ през 2018г. и е преминал през стажантска програма на Административен съд Добрич. Към екипа на Kreston BulMar се присъединява в средата на 2019г. Занимава се с данъчно и търговско право. Освен на родния си български език, в ежедневието си, а и в професионална среда, свободно комуникира и на английски език.