Анелия Радулова - Централен офис

Счетоводител

Анелия Радулова е завършила бакалавър в ИУ Варна със специалност Международни икономически отношения. Преминава успешно обучението в Академия БулМар и започва работа като счетоводител в Kreston BulMar. Обича да посещава различни кътчета на света и да опознава местния бит и култура.