адв. Анелия Батлева - Централен офис

Адвокат

Анелия Батлева е завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски”, а от края на 2016 г. е вписан адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Интересът в областта на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 е вдъхновен от създадената нова правна рамка, предвиждаща високо ниво на защита на личните данни на физическите лица и търсената пълна прозрачност при тяхната обработка и обмен. От 2017г. до момента е посещавала семинари и обучения с цел придобиване на необходимата компетентност, а от началото на 2018г. е част от екипа, разработил и предоставящ ефективни решения за бизнеса в сферата на обработката на лични данни.