Сборник нормативни актове и заповеди, свързани с пандемия COVID-19

9103 Прочитания

Сборникът съдържа всички нормативни и поднормативни актове, решения, постановения, заповеди и други документи, издавани от официални органи на Република България, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение. Общо включени нормативни актове - 130.

Актуално към 11.05.2020 г. Нови нормативни актове в тази версия

  • Заповед на МЗО от 07.05.2020 - РД -01-253: за преминаване през територията на Република България

свали сборника безплатно

• Заповед на МЗО от 05.05.2020 - РД -01-250: за промени свърза ни с отварянето на ресторанти и за ведения
• Заповед на МЗО от 05.05.2020 - РД -01-251: за за криване на контролно-пропускателните пунктове
• Заповед на МЗО от 05.05.2020 - РД -01-252: за допълнение на списъка с лечебни за ведения, провеждащи изследвания за COVID-19
• Заповед на СО от 05.05.2020 - РД 09-1751: за възстановяване на почасовото платено паркиране в Синя и Зелена зона
• Заповед на СО от 05.05.2020 - РД 09-1752: за внедряване на оптимизирани делнични раз писания на линии от обществения транспорт
Автор на статията:

Kreston BulMar

екип експерти

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.