Променени срокове в данъчните закони

7484 Прочитания

Във връзка с въведеното на 13 март в страната извънредно положение и с приетия на 23 март Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, се извършиха важни промени на срокове в данъчните закони, които са в посока облекчение за бизнеса.

Разгледаните по-долу промени касаят:

 • Срок за подаване на ГДД за юридически лица;
 • Срок за подаване на декларация за авансови вноски;
 • Срок за подаване на ГДД за ЕТ и земеделски стопани;
 • Срок за подаване на ГДД за физически лица;
 • Срок за плащане на местни данъци сотстъпка.

 

I. Юридически лица

Методи Христов Автор на статията:

Методи Христов

Управляващ съдружник данъчни консултации
 • Срокът за подаване на ГДД за 2019 г. е до 30.06.2020 г.
 • Лицата, подали ГДД до 15.04.2020 г., ще внасят авансов данък съгласно декларираните данни в същата тази декларация.
 • Ако ГДД ще се подаде след 15.04.2020 г., задължително до 15.04.2020 г. се подава декларация само за авансовите вноски.

Юридическите лица, които подлежат на облагане с: 1. корпоративен данък; 2. данък върху разходите; 3. алтернативен данък върху хазартната дейност; 4. алтернативен данък върху дейността от опериране с кораби; 5. бюджетните предприятия, имат следните задължения и срокове:

Да подадат Годишна данъчна декларация (ГДД) по ЗКПО в срок до 30.06.2020 г.

Тези лица от тях, които са задължени да правят авансови вноски за корпоративен данък, ако са подали ГДД преди 15.04.2020 г., внасят авансов данък съгласно декларираните данни.

Лицата, които планират да подадат ГДД след 15.04.2020 г., са длъжни до 15.04.2020 г. да подадат декларация само за авансовите вноски.

По отношение на декларираните авансови вноски, следва да се отбележи, че лицата имат право да правят корекция (по реда на чл.88 от ЗКПО), като обръщаме внимание, че крайният срок за подаване на такава коригираща декларация е до 15.12.2020 г.

По този начин дружествата, които са затруднени да съставят ГДД до 15.04 и които са задължени да правят авансови вноски, могат да подадат ГДД до 15.04, в която да определят нулев размер на авансовата вноска. Впоследствие, до 15.12, те ще имат възможност да коригират първоначално подадената декларация и да внесат авансово корпоративен данък в същия срок, без да дължат лихви.

II. Физически лица, упражняващи стопанска дейност

 • Срокът за подаване на ГДД за ЕТ е до 30.06.2020 г.
 • До 30.04.2020 г.трябва да се подаде декларация само за авансови вноски, ако в този срок не е подадена ГДД

Физическите лица (ФЛ), които извършват дейност като: ЕТ; земеделски стопани, облагащи се като ЕТ; ФЛ, които осъществяват търговска дейност без да са регистрирани като ЕТ, имат задължение да подадат ГДД по ЗДДФЛ в срок до 30.06.2020 г.

Тези ФЛ, които подадат декларацията си по електронен път до 31.05.2020 г., имат право да ползват 5% отстъпка от размера на данъка, но не повече от 500 лв.

По отношение на онези ФЛ, които са задължени да правят авансови вноски, важат същите правила, които са в сила и за юридическите лица, описани по-горе. Единствената разлика при ФЛ е в това, че декларацията, с която се декларират авансовите вноски за данък върху доходите на ФЛ, се подава до 30.04.2020 г.

III. Физически лица

 • Срокът за подаване на ГДД за 2019 г. за Физическите лица е до 30.04.2020 г.

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ за ФЛ, които не са ЕТ или приравнени на тях, остава до 30 април на 2020 г. Онези от тях, които са подали декларацията по електронен път в срок до 31.03, имат право да ползват 5% отстъпка от размера на данъка, но не повече от 500 лв.

IV. Внасяне на местни данъци

Лицата, които в срок до 30.06 са предплатили данъка върху недвижимите имоти и върху превозните си средства, имат право да ползват 5% отстъпка.

Все пак, ако лицата са решили да внасят данъка на равни части, без да ползват отстъпка, сроковете за това са съответно 30.06 и 31.10.2020 г.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.