Легален начин за намаляване на фирмените разходи

1314 Прочитания

Понякога трябва да се напомня на бизнеса, че има легални начини разрешени от закона за намаляване на разходите на фирмите. Един от тези начини е чрез предоставяне на ваучери за храна на работниците.

Ваучерите за храна са напълно освободени от данъци и осигуровки за служителите и работодателя в размер до 60 лева месечно на всеки служител. Те са допълнителни социални придобивки към заплатата и не могат да заместят заплатата или част от нея. Размерът на ваучерите за храна трябва да бъде еднакъв за всеки служител, който има трудов договор или договор за управление. Ваучерите за храна трябва да бъдат закупени от оператор, който има лиценз за осъществяване на такава дейност.

Чрез предоставяне на ваучерите за храна на своите работници всяка компания ще постигне няколко съществени ефекта:

Анелия Петрова Автор на статията:

Анелия Петрова

Управляващ съдружник
  1. Мотивация на служителите – това е ключов фактор за успеха на всеки бизнес. Да инвестирате в добър служител е неколкократно по-изгодно, отколкото да наемете или обучите нов. Покажете специално отношение и изразете признателност към Вашите служители като благодарност за тяхната усърдна работа. Признанието генерира мотивация, а мотивираният служител се ангажира да подобри своята работа и да допринесе за общия успех на компанията.
  2. Увеличаване на ефективността и производителността на Вашия бизнес - подобряване на качеството на живот на вашите служители, което по безспорен начин оказва положително влияние върху тяхната мотивация и ефективност и те от своя страна повишават производителността и качеството на работата си. По този начин намалявате отсъствията от работа, спестявате от разходи за болнични.
  1. Подобрявате имиджа на Вашата компания.
  2. Вие ставате конкурентоспособни на пазара на труда. Вашата компания става по-атрактивна като работодател спрямо другите компании в съответния бизнес сектор и ставате по-привлекателни за талантливите служители. Намалявате текучеството и привличате и задържате най-добрите кадри.
  3. Същевременно, чрез използването на ваучерите за храна, реализирате спестявания, тъй като плащате в по-малък размер данъци и осигуровки.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.