София - Централен офис

В Централен офис може да разчитате на нас дългосрочно, както за цялостни и устойчиви бизнес решения така и за:

- Счетоводни услуги ;
- Обработка на заплати;
- Финансов одит;
- Данъчни консултации и обжалване на данъчни актове;
- GDPR;
- Юридически консултации по търговско и трудово право;
- Регистрация и преобразуване на търговски дружества;
- Покупка, сливания, разделяния и продажба на компании;
- Събиране на вземания и защита от кредитори;
- Защита на интелектуална собственост;
- Бизнес оценки на всички видове активи и пасиви.


Ние в Централен офис разбираме нуждите на нашите клиенти и излизаме извън традиционната роля на счетоводител, одитор и специалист правни услуги – ние сме вашият личен бизнес консултант. Добавяме към нашия професионализъм лично отношение и задълбочено познаване на бизнеса ви. Комбинираме експертното обслужване с емпатия към уникалността на всеки бизне и всеки клиент.

В екипа си държим на деловите отношения с прозрачни и етични практики. Вярваме, че това е начинът за изграждане на устойчива бизнес среда с високи морални стандарти. Стремим се да надхвърлим очакванията ви, като прилагаме на практика:

- интегриран подход в разрешаването на всяка задача
- проактивност от наша страна за постигане на устойчив растеж
- абсолютно прозрачна ценова политика
- идеи за нови възможности за иновации и подобряване на ефективността
- решения за намаляване на финансовите рискове и повишаване на   конкурентноспособнoстта
- високо качество и спазване на сроковете за доставяне на услугата.

 • Работни езици в този офис:
 • BG
 • EN

Локация

ул. Найчо Цанов 172

За контактНашият екип

Наши публикации в експертния сайт balans.bg

 1. 4.3.3. Осчетоводяване на Производствен Процес
 2. 4.3.2. Пример за Калкулация на Себестойност в Производство
 3. 4.3.1. Общи Правила за Отчитане на Производство
 4. Плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружество
 5. Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
 6. Ползване на данъчно облекчение за намалена трудоспособност от лице на трудов договор. Размер на облекчението и деклариране на ползването му.
 7. Работодател не може да задължи служител в предизвестие да използва платен годишен отпуск от предходна година без основание.
 8. Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.