В септемврийския брой на Kreston BulMar Report:

През месец септември новото издание на Kreston BulMar Report, в секция „Данъци”,предлага подробна информация за законовите изменения свързани с търговията с течни горива. Предоставена е и конкретна информация относно това, кога едно данъчно задължено лице, търгуващо с течни горива, е длъжно да предостави обезпечение като подробно са разяснени видовете обезпечение и какви документи е нужно да се подават. „Секцията ТРЗ и Осигуряване” следва формат отговори на ключови въпроси, които са актуални по темата този месец. Секцията „Санкции” дискутира санкциите при неспазване на срокове и задължения по закона за ДДС.

Както всеки месец в заключение са оповестени новостите и измененията от държавен вестник.

Kreston BulMar Report може да изтеглите тук!

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.