В ноемврийския брой на Kreston BulMar Report:

През месец ноември новото издание на Kreston BulMar Report информира за новите допустими диапазони в информационна система „Интрастат”, които влизат в сила от 01.12.2016 г. Доклада продължава с разяснения на формирането на данъчна основа в случаите, когато по дадена сделката се дължи местен данък и нотариални такси. Подробна информация е представена и за това как следва да се третират разходите свързани с изграждането на ВиК мрежа, тротоари и пътища, които след изграждането си се предават в собственост на общината, без затова да е уговорена насрещна престация.
Секция „ТРЗ и Осигуряване" използва формат въпроси и отговори, за да разясни различни казуси свързани с издаване на болничен лист и дали това прекъсва разрешения платен годишен отпуск, чието ползване е започнало.


В секция „Санкции” са описани новости свързани със закон за мерките срещу изпирането на пари.

Kreston BulMar Report може да изтеглите тук!

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.