"В детайли за недвижимите имоти: данъци, такси и задължени лица" - Kreston BulMar за Капитал Daily

Тази седмица в Капитал Daily, Доника Маринова, Директор Одит в Kreston BulMar  представя подробна информация за начина на определяне на данъците върху недвижимите имоти. Посочени са основните направления, по които общинските администрации имат право да определят местните данъци и такси, да ги администрират, и да ги събират. Описани са правомощията на административните органи и техните служители и как и кога установят обезпечаването и събирането на местните данъци и такси. Уточняват се данъчно задължените лица за данъка върху недвижимите  имоти като са описани имотите, които са освободени от данък.  Читателят може да се информира и за начина на определяне и изискванията по дължимостта на данъка, като отделно е посочена информация и за таксите за битови отпадъци.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.