Семинар: "Промените в ЗДДС за 2017"

По време на семинара проведен в Kreston BulMar на 21 февруари 2017 г. от гост лектора Валентина Василева, Данъчен Консултант в Глобал Такс АД, бяха представени измененията и допълненията в ЗДДС обнародвани в ДВ бр.97/2016 г., които влизат в сила от 01.01.2017г. Разгледани бяха основните промени  свързани с въвеждане на пропорционален данъчен кредит при лично ползване на фирмени активи, изменения в режима на еднократните корекции на ползван данъчен кредит. Представени бяха и нов механизъм за извършване на ежегодни корекции на данъчен кредит за дълготрайни активи, новостите касаещи корекции на документи и отчетни регистри, информация относно регламентиране на консорциумите и други.

В края на семинара, както обикновено, бе отделено време за въпроси от публиката.

Виж повече за всички семинари организирани от Kreston BulMar на Accounting Seminars.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.