Семинар: "Промени в осигурителното законодателство и промени в ЗДДФЛ"

В първия панел на семинара гост лекторът Аспасия Петкова, обстойно разяснява всички промени в осигурителното законодателство като разглежда какви са промените при длъжностите, има ли промяна при вноските за ТЗПБ, има ли промени при определяне на авансовите вноски при самоосигуряващите се лица, минималният размер на социалната пенсия, размерът на минималните обезщетения за безработица и други въпроси касаещи темата на панела.

Във втория панел на семинара, воден от гост лектора Евгения Попова, се разясняват промените в необлагаемите доходи свързани с хазартните игри, кога едно лице трябва само да си изчисли данъка, данъчните облекчения за извършване на безкасови плащания и какви са условията, за да се използва това облекчение - наред с много други теми свързани с промените в ЗДДФЛ.

Семинарът може да се гледа и на видео онлайн в сайта Accounting Seminars.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.