Семинар: "Промени в данъчното законодателство и новости в осигурителното законодателство през 2017 г."

В първия панел на семинара Методи Христов, Управляващ Съдружник Счетоводно Обслужване в Kreston BulMar, направи обзор на промените по ЗДДС в сила от 2017 отнасящи се до правото на приспадане на данъчен кредит, свързани с корекции на ползван данъчен кредит, безвъзмездното използване на стока или услуги за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица и промените в резултат на констатирани несъответствия с правото на ЕС.

Във втория панел на семинара Георги Димитров, Управляващ съдружник обработка на заплати в Kreston BulMar, разгледа подробно новостите в осигурителното законодателство за 2017 г. – по-точно: Минимален Осигурителен доход (МОД), МОД за самоосигуряващи се лица съобразно облагаемия им доход, МОД за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители и други.

В последната част на семинара, както обикновено, експертите на Kreston BulMar отговаряха на въпроси по счетоводни и данъчно-осигурителни теми.

Семинарът може да се гледа и на видео онлайн в сайта Accounting Seminars.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.