Семинар на Академия БулМар: "Трудов стаж, Сумирано Изчисляване на Работно Време (СИРВ) и вътрешнообщностна търговия"

В първия панел на семинара Николай Иванов, Съдружник Счетоводно Обслужване в Kreston BulMar, представи информация относно документиране, удостоверяване и зачитане на трудовия стаж.

Във втория панел на семинара Георги Димитров, Управляващ Съдружник Обработка на Заплати в Kreston BulMar, уточнява как се въвежда Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ), изчисляване и разпределяне на работно време и почивки, преизчисляване на нощните часове в дневни и изчисляване на стаж.

В третия панел на семинара Александър Бояджиев, Управляващ Съдружник Счетоводно Обслужване в Kreston BulMar, разяснява въпроси свързани с темата Вътреобщностна търговия, внос и износ на стоки, съгласно ЗДДС

В последната част на семинара, както обикновено, експертите на Kreston BulMar отговаряха на въпроси.

Семинарът може да се гледа и на видео онлайн в сайта Accounting Seminars.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.