Семинар: "Годишното данъчно приключване за 2016 г. по ЗКПО, новият Образец 1010 и 1010а за ГДД и изменения и допълнения" в ЗКПО, валидни за 2017 г.

В първия панел на семинара гост лекторът Анета Георгиева, описва възникващите промени във връзка с юрисдикциите с преференциален данъчен режим и промените при данъка върху разходите . В първия панел са разяснени още и темите: лично ползване по ЗКПО, облекчено документиране на разходите по превозните средства и корекции на ГДД.

Във втория панел на семинара, воден от същия лектор, се разяснява определянето на данъчна основа при „данък уикенд”, при недвижимо имущество, при превозните средства и при други активи.

В третия панел Анета Георгиева представя методите за данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат, каква е данъчната практика при извършени разходи за трайни подобрени от наемодател и при разходи за престой и пътуване, данъчни временни разходи – обезценка и отписване на вземания и много други теми, които ангажираха присъстващата аудитория. 

Семинарът може да се гледа и на видео онлайн в сайта Accounting Seminars.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.