Семинар: "Данъчно облагане на Физически лица – Годишна Данъчна Декларация за 2016 г."

В първия панел на семинара Доника Маринова, Управляващ Съдружник Финансов Одит в Kreston BulMar, разглежда подробно новостите влизащи в сила от 01.01.2016г. свързани с темите облагаеми и необлагаеми доходи, данъчно третиране и документиране по някой основни видове доходи, данъчни облекчения и други.

Във втория панел на семинара Георги Димитров, Управляващ съдружник обработка на заплати в Kreston BulMar, разяснява кой има задължение да попълни справката към ГДД за 2016 година, какво представлява справката и каква е нейната цел, как се попълва справката при различни начини на самоосигуряване и къде и как се подава.

Последната част на семинара, както обикновено завърши с дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката и от експертите на Kreston BulMar.

Семинарът може да се гледа и на видео онлайн в сайта Accounting Seminars.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.