"Заплащане на труда при командироване в чужбина" - Kreston BulMar за Капитал Daily

Във връзка с новите разпоредби за командироване на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги, в днешния брой на Капитал Daily, Георги Димитров „ Управляващ Съдружник Обработка на Заплати” в Kreston BulMar, разяснява как елементите на трудовото възнаграждение се определят от трудовото законодателство на приемащата държава. Статията допълнително подробно разяснява какви са ставките и данъчното третиране при командировки в чужбина.

Цялата статия в оригинал може да прегледате тук.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.