"Възможност за данъчно облекчение чрез стипендии" - Kreston BulMar за Капитал Daily

Доника Маринова, Директор Одит в Kreston BulMar представя в днешното издание на Капитал Daily каква е възможността за българският бизнес да се възползва от данъчно облекчение а именно предоставянето на стипендии. В статията са изброени всички основни насоки, чрез които данъчно задължените лица могат да учредят и да предоставят неограничен брой стипендии. Пояснени са изискванията към стипендиантите и тяхното образование както и за какъв период се предоставя стипендията. Указани са задълженията на данъчно задълженото лице към стипендията. Разгледани са подробно детайли около данъчното третиране на разходите за стипендия, ако не се спазят условията по договора. В продължение са обобщени и следствията при неспазване на условията от страна на стипендианта. Статията разисква и подробности свързани с третирането на стипендията като доход за физически лица.

Цялата статия може да прегледате тук, а печатната публикация може да видите тук.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.