"Трудов или граждански договор" - Kreston BulMar за Капитал Daily

В днешния брой на Капитал Daily Георги Димитров „ Управляващ Съдружник Обработка на Заплати” в Kreston BulMar разяснява обстойно различията между наемане на кадри на трудов и  граждански договор.  Различията между двата договора са много - например - характерно за трудовия договор е, че работникът носи имуществена отговорност за предоставените му материали, с които да извършва своята дейност, докато при гражданския договор това липсва като условие.  Статията съдържа изчерпателна информация и за двата вида договори.

Цялата статия в оригинал може да прегледате тук.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.