"Ред за представяне на документи за обезщетение за болничен" - Kreston BulMar за Капитал Daily

Георги Димитров „Управляващ Съдружник Обработка на Заплати” в Kreston BulMar представя, в днешното издание на Капитал Daily,  как се изплащат паричните обезщетения за временна неработоспособност.  Изложени са изискванията към осигурените лица спрямо техните работодатели както и изискванията към самите работодатели. Подробно е разписана информация за това как осигурените лица да представят издадения им болничен лист на работодателя си. Описани са и задълженията на работодателя и начинът, по който работодателите са длъжни да завеждат болничния лист и да представят в НОИ удостоверение - приложение №9. Статията предоставя указания, които да се спазват при промяна на обстоятелствата свързани с изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност.

Цялата статия в оригинал може да прегледате тук.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.