"Освободени доставки по ЗДДС" - Kreston BulMar за Капитал Daily

В днешния брой на Капитал Daily Доника Маринова „Управляващ Съдружник” Финансов Одит в Kreston BulMar представя основните параметри на данъка върху добавената стойност – описвайки принципите на облагане и видовете доставки, които дефинира. Статията се фокусира основно върху характеристиките на освободените доставки съгласно ЗДДС, като подробно изброява и описва всички видове доставки, които ЗДДС дефинира като такива.

Цялата статия в оригинал може да прегледате тук.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.