"Ограничаване на плащанията в брой на територията на България" - Kreston BulMar за Капитал Daily

Българското законодателство поставя строги правила, които ограничават извършването на плащания в брой на суми над 10 000 лева или над левовата равностойност на тази сума в чужда валута. В тази връзка, тази седмица, в Капитал Daily, Станислав Колев - „Мениджър Управление на Качеството и Взаимоотношенията с Клиентите” в Kreston BulMar, подробно разяснява какво трябва да се знае, за ограниченията на плащанията в брой на територията на България, за да не се стига до нарушения и санкции. Статията посочва за кои плащания важи ограничението и санкциите при нарушения.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.