"Облагане с ДДС на далекосъобщителни услуги" - Kreston BulMar за Капитал Daily

Тази седмица, в Капитал Daily, Станислав Колев - „Мениджър Управление на Качеството и Взаимоотношенията с Клиентите” в Kreston BulMar, подробно разяснява прилагането на режима за облагането на далекосъобщителни услуги регламентиран в Закона за данъка върху добавената стойност. Информацията в статията е съобразена с новите правила за облагане с ДДС на доставки на: далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път с крайни потребители, нерегистрирани за целите на ДДС в държави - членки на ЕС - спрямо последните актуализации на закона от 1 януари 2015 г. В статията са разяснени всички необходимите условия за прилагането на режим.

Цялата статия в оригинал може да прегледате тук.

 

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.