"Кои фирмени приходи не се облагат с данък?" - Kreston BulMar за Капитал Daily

В днешния брой на Капитал Daily Васил Пантев - Счетоводител в Kreston BulMar разяснява Закона за корпоративното подоходно облагане. В статията се посочват кои приходи не участват при формиране на данъчния финансов резултат.  Уточнени са приходите, които възникват по повод на непризнати разходи и приходите от лихви върху недължимо внесени или събрани публични задължения. Посочва се информация и за това, кои печалби са необлагаеми при разпореждане с финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар.

Цялата статия в оригинал може да прегледате тук.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.