"Кога стипендията за учащ се признава за разход?" – Kreston BulMar за Капитал Daily

В днешния брой на Капитал Daily, Методи Христов, Управляващ Съдружник Счетоводно Обслужване в Kreston BulMar, пояснява кога стипендията за учащ се признава за разход. Статията изяснява точно как в Закона за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) е предвиден данъчен стимул, който позволява за данъчни цели да се признаят счетоводните разходи за учредена и предоставена стипендия в полза на ученик или студент, който придобива съответно средно или висше образование. Статията продължава с информация за задължителни условия, при които стипендиите се признават за разход както и с разяснения за казусите, при които става въпрос за повече от една стипендия.

 

Цялата статия в оригинал може да прегледате тук.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.