"Какво и в какъв срок се декларира в общината?" - Kreston BulMar за Капитал Daily

В днешния брой на Капитал Daily Лилия Веселинова - Счетоводител в Kreston BulMar описва 7-те основни данъка, които постъпват в местните бюджети. В статията подробно е разписана информация за начина на деклариране на всичките 7 - а именно: Данък върху недвижимите имоти; Данък върху наследствата; Данък върху даренията; Данък при възмездно придобиване на имущества; Данък върху превозните средства; Патентен данък; Туристически данък.

Цялата статия в оригинал може да прегледате тук.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.