"Изчисление и изплащане на обезщетение за временна неработоспособност" - Kreston BulMar за Капитал Daily

Тази седмица в Капитал Daily, Георги Димитров, Управляващ съдружник Обработка на Заплати в Kreston BulMar представя параметрите, по които се изчисляват и изплащат обезщетения за временна неработоспособност. В статията се поясняват регламентите уточнени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО). Статията подробно разглежда всички условия за придобиване правото на парично обезщетение от ДОО. В заключение се пояснява кога е възможно да се получи разпореждане за отказ за изплащане на обезщетенията.

Прегледайте статията тук -

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.