"Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит"" - Kreston BulMar за Капитал Daily

В днешния брой на Капитал Daily Георги Димитров „Управляващ Съдружник Обработка на Заплати” в Kreston BulMar разяснява, че при формирането на трудовото възнаграждение освен договорената основна заплата участват и допълнителни възнаграждения. Съгласно Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) допълнителните възнаграждения могат да бъдат, най-общо казано, два вида, който са подробно разяснени в статията.

Цялата статия в оригинал може да прегледате тук.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.