"Данъчни ефекти при преобразуване на търговски дружества ""- Kreston BulMar за Капитал Daily

В днешния брой на Капитал Daily Доника Маринова „Управляващ Съдружник” Финансов Одит в Kreston BulMar разяснява видовете преобразувания по Търговския закон. Конкретно се разяснява как компаниите се преобразуват, като се вливат, сливат, разделят, отделят или като променят своята правна форма. Статията продължава като информира читателя за данъчното облагане и възникване на данъчни задължения при преобразуване. В заключение са разяснени ДДС ефектите при преобразуване.

Цялата статия в оригинал може да прегледате тук.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.