Октомврийският брой на Kreston BulMar Report информира за праговете за деклариране по системата Интрастат за 2017 и разглежда темата за координация на системите за социална сигурност в Европейски съюз, ЕИП и Швейцария

Секция „Данъци”  представя информация за праговете за деклариране по системата Интрастат за 2017 г. и кога физическите лица могат да пожелаят да им се удържа авансов данък за четвъртото тримесечие на 2016 г

Секция „ТРЗ и Осигуряване” разглежда темата свързана с координация на системите за социална сигурност в Европейски съюз, ЕИП и Швейцария. Секцията използва формат въпроси и отговори, за да разясни какво означава модернизирана координация и място на пребиваване. В бюлетина са разгледани и санкциите свързани със Закона за данъците върху доходите на физически лица ЗЗДФЛ В заключение, традиционно, са оповестени новостите и изменията от държавен вестник.

Kreston BulMar Report може да изтеглите тук!

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.