Нов Семинар на Академия Булмар - 18.04.2017:

В първия панел на семинара Николай Иванов, Съдружник Счетоводно Обслужване в Kreston BulMar, представи информация по темите: обезщетения по Кодекса на Труда за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и други. Подробно бе разяснено за какво се изплащат обезщетенията, какви осигуровки и данъци се начисляват, как се декларират, зачитат ли се за трудов и осигурителен стаж. В панела бе включена информация и за санкциите и административните отговорности при неправилно определяне на обезщетенията.

Във втория панел на семинара Цветан Терзийски, Адвокат в Kreston BulMar, изложи информация свързана с темата дисциплинарни наказания и дисциплинарно уволнение на служител. Описани бяха критериите и процедурите за налагане на дисциплинарни наказания, дисциплинарно уволнение, заличаване на наложени наказания и закрила при уволнение.

В третия панел на семинара Доника Маринова, Директор Одит в Kreston BulMar, представя облагаемите и освободени доставки по ЗДДС. Разяснения бяха направени по темите: облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС, специален ред на облагане при обща туристическа услуга, облагане на маржа на цената и облагането на доставки на услуги по електронен път от лица, извън ЕС.

В последната част на семинара, както обикновено, експертите на Kreston BulMar отговаряха на въпроси.

Семинарът може да се гледа и на видео онлайн в сайта Accounting Seminars.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.