Нов семинар на Академия БулМар – Промените в ЗДДС за 2016 г.

В първия семинар на Академия БулМар, за месец март, бяха представени промените в Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) за 2016 г. Всичките 4 панела на семинара водеше Валентина Василева, която е данъчен консултант с дългогодишен опит и обстойни познания по българското данъчно законодателство и СИДДО.  На семинара бяха подробно разгледани всички най-значими новости в Закона за 2016-та година. Аудиторията беше запозната с детайли свързани с облагането на предоставянето за безвъзмездно ползване на фирмени активи за лични нужди и намаляване на глобите и санкциите при неначисляване на ДДС. Разисквани бяха актуални въпроси и проблеми, свързани с ДДС облагането, административната и съдебна практика.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.