Нов семинар на Академия БулМар – Годишното данъчно приключване на 2015-та

Вторият семинар за месец февруари се проведе на 23.02.2016 г. като акцентът на семинара беше на тема закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). На семинара бяха подробно разгледани темите свързани с определяне на дължимия корпоративен данък чрез формиране на данъчен финансов резултат; Разяснения и уточнения свързани с  постоянни и временни данъчни разлики. Представена бе информация  за суми, с които се преобразува счетоводния резултат, пренасяне на данъчна загуба и сделки свързани с лица и отклонения от данъчно облагане, както и много други актуални теми свързани с ЗКПО и данъчни практики и промени през 2015 г.

Както вече обявихме, за да отпразнуваме заедно високосната 2016 година, ще дадем възможност да се гледа напълно безплатно видео с най-доброто от февруарските семинара на Академия Булмар. Линкът за достъп до видеото ще бъде активен само на 29 февруари и ще бъде разпратен на всеки, който се абонира от тук преди 28.02.2016г. Виж повече тук.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.