Напълно безплатно приложение към договор със счетоводител съгласно GDPR предоставя Kreston BulMar

Експертите на най-голямата счетоводна компания в България разработиха и предоставят напълно безплатно изчерпателно приложение към договор за възлагане на счетоводна услуга, което е изцяло съобразено с вече действащия Регламент за защита на личните данни.

Приложението касае обработката на лични данни, които компаниите обичайно предоставят на счетоводните къщи – изчисляване заплати на служители и осчетоводяване на лични данни за клиенти и доставчици, които са физически лица.

Според изискването на GDPR, всяка счетоводна къща трябва да даде достатъчно гаранции на своите клиенти за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни, като в т.ч. е необходимо да се уговорят множество задължения и отговорности на счетоводната къща към нейните клиенти, във връзка с обработваните лични данни. 

Документът е изготвен както за нуждите на счетоводните къщи, така и за тези компании, които използват външна услуга за счетоводство и обработка на заплати, тъй като задължението за сключване на такъв договор е на самите възложители на тази услуга.

Изтеглете документа безплатно от ТУК

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.