Мартенският брой на Kreston BulMar Report актуализира акцентите по темите свързани с данъци, ТРЗ и осигуряване.

Темата данъци се фокусира върху данъчни облекчения за млади семейства с ипотечен кредит информирайки, че и през 2016 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината.  Секцията „Данъци” продължава с подробна информация по темата и накрая оповестява  промените по отношение на данъците и таксите, които участват при формиране на данъчната основа по ЗДДС.

В „ТРЗ и Осигуряване” актуалната тема е отлагане на ползването на платен годишен отпуск, като се разяснява, че полагащия се платен годишен отпуск на работника или служителя може да бъде отложен от:

  • Работодателя – Поради важни производствени причини
  • Работника – Когато ползва друг вид отпуск или по негово искане и със съгласието на работодателя        

Темата се разглежда в детайли като изчерпателните разяснения включват информация и за давностни срокове, като се разглежда и конкретен пример с жена, която се връща на работа с изтичане на майчинството.

Този месец фокусът в темата „Санкции” е изцяло свързан с представянето на актуална информация свързана с административно наказателни разпоредби по Закона за хазарта.

Докладът завършва с фокус върху ключови актуализации от държавен вестник.

Kreston BulMar Report може да изтеглите тук!

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.