Майският брой на Kreston BulMar Report представя най-съществената информация за данъчното облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделски производители.

През месец май, в секция данъци акцентът е върху данъчното облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделски производители . Разглеждат се подробно начините на облагане, облагане на доходите на физически лица, облагане на доходите на едноличните търговци, регистрирани като ЗП и облагане на юридически лица земеделски стопани.  Секцията завършва с подробна информация и за задължителните осигурителни вноски за ЗП.

ТРЗ и Осигуряване отговаря на въпроси свързани с указанията на НОИ относно подаването на данни за първите три работни дни при временна неработоспособност. Kreston BulMar Report завършва с информация относно санкциите свързани с кодекса за социално осигуряване и кодекс на труда и редовната си месечна секция за с новостите и измененията от държавен вестник.

Kreston BulMar Report може да изтеглите тук!

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.