Kreston BulMar се присъедини към Глобалния договор на ООН

С решение на Националния съвет на Глобалния договор на ООН, Kreston BulMar се присъедини към мрежата от компании, които подкрепят Договора. Сертификата за членство беше връчен на 21 март 2018 г., лично от г-н Огнян Траянов – Председател на НС на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. От страна на Kreston BulMar, сертификатът получи Александър Бояджиев – управляващ съдружник на дружеството.

Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и етичните бизнес стандарти. Чрез своя ангажимент по отношение на всеобщо възприети ценности и чрез минимизирането на негативните ефекти от своята стопанската дейност компаниите могат да дадат своя принос за превръщането на глобализацията в позитивна сила. Частният сектор е и ключов партньор, даващ своя принос за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.

Към 2011 г. на международно ниво Глобалният договор обединява на доброволна основа почти 8000 компании, бизнес асоциации, неправителствени организации от 130 държави в мрежа за размяна на най-добри практики и сдружаване, като членството на всички тях е официално признато и поименно посочено на официалния международна интернет страница на Глобалния договор.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.