Kreston BulMar с експертно становище в Капитал Daily за промените в ЗДДС

Публикацията е със заглавие „Някои налож(ени)-ителни ДДС промени през новата година”. Основни акценти в нея са: „Продължава ли да има несъответствия между ЗДДС и европейката ДДС Директива? На какво се дължат тези несъответствия? Колко време ще отнеме да се отстранят несъответствията (или поне очевидните такива) предвид факта, че България е член на Европейския съюз вече пет (!) години?”, като се разгледа специфичния случай за „Отпадане на ограничението за данъчната основа на нови сгради и урегулирани поземлени имоти (УПИ) и данъчна основа при сделки между свързани лица”.

 

Цялата статия може да прегледате онлайн - Някой наложителни ДДС промени през новата година

 

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.