Излезе първият брой на Kreston BulMar Report за 2012 год.

Излезе първият брой на Kreston BulMar Report за 2012 год. Основни акценти в него са: В секция „Данъци” са отразени: Промяна на данъчната основа по ЗДДС при нови сгради, УПИ и сделки между свързани лица; Разширяване обхвата на редуцираната ДДС ставка от 9%; Подаване на декларации по електронен път. В секция „ТРЗ и осигуряване” са отразени: Промени в кодовете за вид плащане на осигурителни вноски.В секция „Санкции” ще откриете санкциите във връзка с фискалните устройства, както и за неподаване на ДДС декларации и финансови отчети.

На страницата на бюлетина вече е предоставена възможност за абониране, след което потребителят получава напълно безплатно всеки пореден брой в електронната си поща в pdf формат.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.