Договор за сътрудничество между УНСС и Kreston BulMar вече е факт

Двете институции ще си сътрудничат в привличането на кандидат-студенти за Финансово-счетоводния факултет (ФСФ), на студенти за кариера в Kreston BulMar, в осигуряването на студентски стипендии за магистърски програми в УНСС, на практически обучения по счетоводство, на студентски практики и стажове.
С подписването на този договор за сътрудничество УНСС продължава политиката  си за разширяване на контактите с авторитетни бизнес институции. С този документ техният диапазон още повече се разширява - от обща работа за привличането на кандидат-студенти и студенти до съвместни изследователски проекти, каза ректорът проф. Стати Статев.
Нашата компания се отнася с огромен респект към УНСС. При нас работят много млади хора, от които 99% са студенти в трети и четвърти курс на УНСС или са завършили вашия университет. Базовата академична подготовка, която давате на вашите възпитаници, е добра основа за надграждане на практико-приложно знание. Очаквахме с нетърпение подписването на договора, за да започнем веднага кампания сред студентите за бъдещото им кариерно развитие, заяви Емил Попов. Той съобщи, че по идея на Kreston BulMar ще бъде открит музей на счетоводството – първият в България и Европа и вторият в света (след Китай).

Проф. д-р Снежана Башева, декан на ФСФ, определи договора като изключително полезен документ и много добра стъпка, насочена към практическата подготовка на студентите и бъдещата им професионална реализация.
Документът предвижда също сътрудничество при организирането на лекции, събития и конференции с цел популяризиране на счетоводната професия, провеждането на майсторски класове по актуални теми, сътрудничество в изследователски проекти и др.
Компанията ще кани представители на ръководството и преподаватели от УНСС, респективно от ФСФ, като гост-лектори, консултанти и експерти за участие в събития, организирани от нея.

Оперативен координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС е доц. д-р Олег Димов, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, а от страна на Kreston BulMar – Ваня Ирибаджакова, директор „Маркетинг и комуникации“.

Новини

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.