Счетоводни услуги - Централен офис

Счетоводната практика на Централен офис извършва пълно счетоводно обслужване на микро, малки, средни и големи компании, занимаващи се с услуги, търговия и производство, които оперират у нас и/или на чужди пазари.

Имаме огромен опит в обслужването на компании, които извършват доставки на различни пазари с произтичащото от това усложнено данъчно облагане в различни юрисдикции.

Силно профилирани сме в извършването на услугата Главен Счетоводител за средни и големи компании, в т.ч. и групи компании, с десетки и стотици милиони оборот, с огромен персонал, със сложна консолидация, структура и взаимоотношения в самите компании, чиято дейност най-често се управлява от комплексни информационни системи – ERP.

Имаме дългогодишна практика в обслужването на компании, които са чуждестранна собственост и в изготвянето на ежемесечни, тримесечни и годишни специфични рипортинги за нуждите на консолидацията на компании майки, базирани в Европа и САЩ, съгласно IFRS и US GAAP.

Работейки с разбирането, че финансовите отчети са истинското лице на една компания пред нейните клиенти, доставчици, партньори, кредитори и собственици, ние ангажирано помагаме на  клиентите си и правим всичко възможно да представим тяхното финансово състояние по най-добрия начин, съгласно приложимите счетоводни стандарти, за да могат те да поддържат възможно най-високо ниво на доверие към себе си, което улеснява техния бизнес и растеж.

За всеки наш клиент се стараем да структурираме и организираме счетоводната му отчетност така, че своевременно да получава надеждна и разбираемо представена финансова информация, с която да може да взема навременни и добри управленски решения, за по-успешното развитие на бизнеса си.

Освен със силен счетоводен екип, Централният офис на Kreston BulMar разполага с отлични юристи, данъчни експерти, одитори, финансови и бизнес консултанти, които от години работят в екип и са изключително ефективни в намиране на всякакви бизнес решения, които изискват едновременно счетоводна, данъчна, финансова, правна и бизнес гледна точка и експертиза.

Наши клиенти и гаранти

Някои от клиентите ни, готови да споделят отзиви от работата си с нас

Местоположение на офиса ни

Нашият екип